Ibis

2020 Ibis DV9 - Kit Deore 12 vit. / Fox Rhythm / Guidon carbone / Bike yoke

2020 Ibis DV9 - Kit Deore 12 vit. / Fox Rhythm / Guidon carb..
C$4,199.95

2018 Ibis Mojo 3 / Float Evol PS / Fox 34 F140 / GX eagle / Ibis 738 AL - Large - Rouge

2018 Ibis Mojo 3 / Float Evol PS / Fox 34 F140 / GX eagle / ..
C$6,199.95